Kontakt

Mgr. Radek Kislinger
soudní znalec v oboru požární ochrana

Kontaktní adresa: Třebětín 16, 285 22 Zruč nad Sázavou
E-mail: radek.kislinger@seznam.cz
Telefon: +420 724 193 399
IČ: 72594047

Kontaktní formulář
Radek Kislinger

Mgr. Radek Kislinger
Soudní znalec v oboru požární ochrana

Specializuji se na problematiku zjišťování příčin vzniku požárů.

Slib soudního znalce:

„Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.“

Užitečné odkazy