Kontakt

Mgr. Radek Kislinger
soudní znalec v oboru požární ochrana

Kontaktní adresa: Zelený pruh 76, 140 00 Praha 4
E-mail: radek.kislinger@seznam.cz
Telefon: +420 724 193 399
IČ: 72594047

Kontakt do zaměstnání

plk. Mgr. Radek Kislinger
vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414
Mobil: +420 724 193 399
Telefon: +420 950 819 646
E-mail: radek.kislinger@grh.izscr.cz

Kontaktní formulář
Radek Kislinger

Mgr. Radek Kislinger
Soudní znalec v oboru požární ochrana

Specializuji se na problematiku zjišťování příčin vzniku požárů.

Vzhledem k tomu, že jsem příslušníkem HZS ČR mohu v současné době zpracovávat znalecké posudky pouze pro soudy, orgány činné v trestním řízení nebo správní úřady.

Slib soudního znalce:

„Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.“

Užitečné odkazy