O mně

Vzdělání

1991–1995 – Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova

2007–2009 – Bakalářské studium na VÚT Brno, Chemická fakulta, obor Krizové řízení a ochrana obyvatelstva

2012–2014 – Magisterské studium, CEVRO Institut, o.p.s., navazující studijní program Veřejná správa – studijní obor Bezpečnostní studia

Průběh zaměstnání

1996–1998 – HZS okresu Děčín, Státní požární dozor – stavební a kontrolní prevence

1998–2000 – HZS hl. m. Prahy, Státní požární dozor – stavební a kontrolní prevence

2000–2010 – HZS hl. m. Prahy, Státní požární dozor – zjišťování příčin vzniku požárů

od 2010 – Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR – tiskový mluvčí

od 2011 – Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR – vrchní komisař – vyšetřovatel požárů

od 2014 – Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR – rada – vyšetřovatel požárů

od 2016 – Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR – vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

od 2021 – UNIQA, a.s. – rizikový inženýr

Radek Kislinger

Mgr. Radek Kislinger
Soudní znalec v oboru požární ochrana

Specializuji se na problematiku zjišťování příčin vzniku požárů.

Slib soudního znalce:

„Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.“

Užitečné odkazy