Odkazy

Firma Stromopro nabízí odborné ošetřování stromů – rizikové kácení stromů ve ztížených podmínkách, řez stromů, výsadby, odborné posudky na stromy.

CZIN.eu

Catalog Clonet - stránky registrovány v evropském katalogu

Katalog odkazů

SEO katalog

Toplink - katalog odkazů

Radek Kislinger

Mgr. Radek Kislinger
Soudní znalec v oboru požární ochrana

Specializuji se na problematiku zjišťování příčin vzniku požárů.

Slib soudního znalce:

„Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.“

Užitečné odkazy