Reference

V oboru požární ochrana působím od roku 1996. Nejprve jsem pracoval 2 roky na odboru prevence HZS Děčín, následně 2 roky na odboru prevence u HZS hl. m. Prahy, 10 let jako vyšetřovatel požárů u HZS hl. m. Prahy. V březnu roku 2010 jsem byl vybrán na post tiskového mluvčí MV – generálního ředitelství HZS ČR. Po necelém roce působení na tomto postu jsem v rámci MV – generálního ředitelství HZS ČR přestoupil na post vrchního komisaře – vyšetřovatele příčin požárů. Od roku 2016 jsem na MV – generálním ředitelství HZS ČR vedoucím oddělení zjišťování příčin vzniku požárů.

Vedle svého hlavního profesního zaměření u HZS jsem se 10 let aktivně věnoval práci publikační, z toho 4 roky jako šéfredaktor záchranářského časopisu RESCUE Report. Jsem autorem mnoha odborných článků z oboru požární ochrany a spoluzakladatelem dnes v odborných kruzích známého serveru Požáry.cz.

O jmenování soudním znalcem jsem požádal v roce 2010. Slib znalce jsem složil ještě téhož roku do rukou předsedy Krajského soudu. Jsem přesvědčen, že jsem byl soudním znalcem jmenován zejména díky svým dlouholetým zkušenostem a znalostem v oboru.

Jsem schopen nabídnout velice fundované a obsahově propracované posudky, při jejichž zpracování se mohu opírat o osobní zkušenosti při vyšetřování více jak tisícovky příčin vzniku požárů v různých objektech a zařízeních (například jsem se osobně účastnil vyšetřování příčiny pořáru Průmyslového paláce v Praze), a o své zkušenosti v rámci auditorské, projekční a kontrolní činnosti v oblasti požární ochrany.

Poradenství, formou emailů či telefonicky, týkající se problematiky požární ochrany, například v rámci špatných sousedkých vztahů, požární ochrany domácností a firem, šetření příčiny vzniku požárů apod.

Další zajímavosti a osobní zkušenosti

 • zpracování posudku za MV – generální ředitelství HZS ČR, požár podniku Kolora Liberec,
 • zpracování posudku pro pojišťovnu MAXIMA,
 • zpracování posudku pro firmu KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s.,
 • zpracování posudku pro Policii ČR, Praha 7, požár skladu,
 • zdarma odborné konzultace po požárech a jiných událostech, které mají vztah k požární ochraně,
 • reportážní cesta po východním pobřeží USA po útocích na WTC v NY City (září 2001),
 • zkušenosti v oblasti projektování a auditorství na úseku požární ochrany staveb (od roku 2000),
 • redakční a vedoucí práce na serveru www.pozary.cz (2000–2005),
 • redakční praxe v novinách Večerník Praha (2001),
 • šéfredaktor odborného časopisu RESCUE report (2006–2009),
 • získání třetího místa v soutěži „Zlatý středník“ za časopis RESCUE report (za rok 2008 a 2009),
 • realizace výstavních prostor v rámci prezentace na veletrhu Pyros (2002, 2004, 2006, 2008),
 • spolupráce na projektu Zlatý záchranářský kříž (od roku 2006 do roku 2009),
 • produkce a editace knihy Automobily ve službách českých hasičů, vydavatelství Ikaria 2006,
 • redakční spolupráce na knize 1000 hasičských automobilů, vydavatelství Euromedia 2007,
 • produkce a realizace kalendářů pro hasiče (2009, 2010),
 • realizace odborných materiálů týkajících se bezpečnosti vozidel na CNG (2009),
 • organizování panelové diskuze na téma bezpečnost vozidel na CNG (2009),
 • autor publikace Požárně technické charakteristiky a technické informace pro potřeby ZPP (2015),
 • autor publikace Vybrané požáry automobilů a technických zařízení (2015),
 • spolupráce na tvorbě mobilní aplikace PTCH ZPP (2015),
 • ocenění v soutěži Hasič roku, 2. místo za projekt roku 2015 (2016),
 • pedagogická činnost na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, obor požární ochrana, Praha 1 (2015, 2016).

Radek Kislinger

Mgr. Radek Kislinger
Soudní znalec v oboru požární ochrana

Specializuji se na problematiku zjišťování příčin vzniku požárů.

Slib soudního znalce:

„Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.“

Užitečné odkazy