Radek Kislinger
Soudní znalec v oboru požární ochrana

 • O mně

  Informace o mém vzdělání, profesní kariáře, organizacích, jejichž jsem členem a dalších samostatných projektech.

  » více informací

 • Reference

  V oboru požární ochrana působím již od září roku 1996 tedy téměř 15 let.

  » více informací

 • Kontakt

  Informace o tom, kde mě můžete zastihnout a jakými způsoby mě kontaktovat.

  » více informací

Radek Kislinger

Mgr. Radek Kislinger
Soudní znalec v oboru požární ochrana

Specializuji se na problematiku zjišťování příčin vzniku požárů.

Slib soudního znalce:

„Slibuji, že při své znalecké činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu konat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.“

Užitečné odkazy